Arabiska böcker

Vad är Arabiska böcker?
Det är en bokhandel som bara säljer böcker på arabiska. För både barn och vuxna. 

Hur kom du på att starta en bokhandel?
Jag var projektledare för MALVA som bland annat hade språkkafé för nyanlända. På biblioteken fick vi många arabiska böcker som jag inte tyckte var bra. Bibliotekarierna sa att de inte kunde skilja på bra och dåliga arabiska böcker och bad om hjälp. Då, 2011, startade jag en bokhandel på nätet. Sedan dess har det vuxit och många har önskat en fysisk butik att komma till. Så det var dags för mig att jobba med detta på heltid. Besök gärna www.arabiskaböcker.se

 Hur går det?
Biblioteken är ofta här. Det kommer också många privatpersoner, bland annat svenskar som är gifta med araber som vill att deras barn ska lära sig arabiska.

Hur hittade du Mitt Möllan?
Jag höll på med ett projekt där vi hjälpte nyanlända att söka jobb. När vi letade lokal var vi här och tittade och när det sedan var dags för min bokhandel tänkte jag att Mitt Möllan passade bra. 

Hur trivs du nu när du är här?
Jag trivs jättebra. Det är mysigt och vi som jobbar här har kommit varandra nära. Ibland kan det bara jobbigt om det är för mycket ungdomar som hänger här, men annars är det bra.