Bee Urban

Bee Urban ser till att bina får en chans att överleva, så att fler växter kan pollineras. Notan tar företag och som tack får de binas honung. Smart, eller hur!?

Vilka är Bee Urban?

Bee Urban, grundades i Stockholm för snart tio år sedan. Vi har växt till Göteborg och nu etablerar vi Bee Urban Skåne här på Mitt Möllan. Vårt syfte är att låta stora företag betala tillbaka lite till naturen genom att ha bikupor på tak och innergårdar. Bina hjälper pollineringen i området och allt växer bättre. Som tack får företagen honung med sin logga på burken. Vissa företag använder det som gåva, andra som kanske har restaurang kan använda honungen i maten, säger Teres Arvidsson som driver Bee Urban Skåne tillsammans med Klara Kingsvik, Erik Lundberg och Johan Daniels.

Hur reagerar folk?

Många av de anställda blir väldigt engagerade i hur deras bin mår. De blir företagens husdjur. Vi lär ut hur viktiga bin är och vad som är skillnad på geting och bi. Getingen hänger kring din läsk och vill ha socker, bina är ute bland växter och samlar pollen. De ser man sällan och de är inte farliga, så länge man inte är ett hot mot deras drottning.

När vi får nya kunder ger vi föreläsningar om hur bina mår i världen. Ofta mår bin i städer bra, där sker ingen besprutning och de kan leva på den rika variation av växter som finns i parker och trädgårdar. Honungen får också fin smak av att bina har så blandad kost. Värre är det med bin som lever i ett hårt uppstyckat och besprutat åkerlandskap. Detta påverkar bina väldigt negativt och leder till svagare samhällen, i dubbel bemärkelse.

Varför är ni på Mitt möllan?

Det var för att jag visste om det sociala arbete som Stena Fastigheter gör inom sin Relationsförvalting och som de är väldigt unika med. Jag ville få detta att växa snabbt och min förhoppning är att hitta hyresgäster här på Mitt Möllans tak som har kunskap om biodling. Målet är att anlägga en bigård här och föda upp nya drottningar. Sedan ska vi bara växa.