Page 28

PAGE 28 – Sveriges enda renodlade HBTQ-bokhandel som också är Malmös första inne på Mitt Möllan. En liten bokhandel som även är en kulturscen där besökare kommer att kunna ta del av ett rikt och varierat kulturutbud, i framtiden i form av större och mindre evenemang, allt från intima poesiläsningar och filmvisningar till marknader och festivaler. 
PAGE 28 är en ideell förening med fokus att lyfta HBTQ personer som skapar kultur, ofta med litterär inriktning men med utrymme att breddas vad gäller kulturella uttryck och former. Föreningen skapades 2019 och byggdes upp från grunden med tydlig målsättning att öppna bokhandel och kulturscen.