1000-tals lyktor, under samma himmel, under samma kväll

Mitt Möllan presenterar stolt – 1000-tals lyktor, under samma himmel, under samma kväll . Förskolorna Draken, Solkatten, Eden, Möllevången, Leonardo och Christoffer har som årlig tradition att delta i en nationell ljusmanifestation. I år på grund av rådande omständigheter behövde de tänka om hur dessa skulle visas upp.

Områdets ca 300 förskolebarn har gjort varsin ljuslykta och ett antal av dessa kommer from 20/11 tom 30/11 att finnas till allmän beskådan på Mitt Möllan. Syftet med denna är att synliggöra barnen, låta dem ta plats i det offentliga rummet och ge dem en gemensam röst. Vi vill uppmärksamma barns rättigheter och i år dessutom fira att Barnkonventionen blivit lag i Sverige!

Här finns även information om Barnkonventionen och information om hur vi förskolan arbetar med barns rättigheter. Varmt välkomna!

📸 Martin Inger – manifestationen 2019