27 oktober – Bestämmer du vad du äter?

27 oktober arrangeras en teamdag på Mitt Möllan om makten över maten. Vem är det egentligen som bestämmer vad du ska äta? Hur påverkar företagen vad vi får i oss och vad behöver vi göra för att ställa om till ett hållbart jordbruk?

Detta ska vi försöka svara på under en dag med spännande föreläsningar och besök av lokala och internationella gäster och aktivister

När: Lördagen den 27-Oktober
Tid: 11.00- till 17.00
Plats: Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

En stor del av den mat vi idag äter kommer från storjordbruk och produceras av globala matföretag. Det är inte hållbart i längden. Inte för vår planet eller oss människor och djur som bor på den.

Under sommarens värme och torka har insikten kommit kring hur sårbart storjordbrukets är för klimatförändringarna och hur snabbt våra förutsättningar kan förändras för matproduktion. Nu pågår en diskussion om Sveriges krisberedskap och fler har fått upp ögonen om hur beroende vi är av importerad mat och att vår egen produktion har minskat.

Intresset och viljan att äta lokal och hållbart odlad mat ökar i snabb takt, men möjligheten till att odla på detta sätt är svårt och slutar för många i ett snår av regler och höga kostnader. Utvecklingen till ett mer hållbart jordbruk motarbetas av såväl företag som politiker med globala handelsavtal som istället premierar mer global handel och högre subventioner till storjordbruk.

Arrangörer: Framtidsjorden, Jordensvänner, Latinamrikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh

Välkomna!

Nätverket Makten över maten: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare och Svalorna Indien Bangladesh.

Facebookevent