Demokratifestival på Claesgatan med Tjejer i Förening

Under sista valdagen på Mitt Möllan (lördag 25e maj) var Tjejer i Förening på plats på Claesgatan och berättade för besökare och förbipasserande om EU-valet. Viktigt arbete att hjälpa till att besvara frågor om hur det funkar.

Såhär berättar de själva:

Maj har varit en fullspäckad månad för oss på Tjejer i Förening. Våra anställda tillsammans med praktikanter har varit ute i hela Malmö. De har informerat och upplyst vikten av den demokratiska rösten vi har. Hur viktigt det är att engagera sig i dessa frågor som berör oss och samhället. Många vet inte hur viktigt det är att rösta till EU-valet, därför var vi ute och informerade om detta. En massa dialoger med malmöborna tillsammans med minifestivaler, var det som anordnades under månaden.

TiF med stöd av Stena Fastigheter och Arvsfonden.
Minifestivalen på Claesgatan tillsammans med Mitt Möllan.

Om Tjejer i Förening

Bakgrund
Tjejer i Förening (TiF) – ABF Malmö har sedan april 2010 bedrivit det som har kallats engagemangsguideverksamhet. Tjejer i Förening har då fungerat som guider ut till föreningslivet eller egenskapade fritidsaktiviteter riktade till tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. Projektet startade för att öka tjejer och unga kvinnors engagemang och delaktighet inom civilsamhällets olika organisationer. TiF arbetar utifrån ett individbaserat perspektiv och har därför utvecklat verksamheten till att stötta ett bredare engagemang hos tjejerna. Detta inkluderar andra verksamheter och projekt, men även egeninitierade idéer som till exempel olika arrangemang och kurser. Sedan starten har TiF visat på mycket goda resultat.

Vi som individer på Tjejer i Förening
Vi har alla olika värderingar utifrån vår bakgrund och våra personliga erfarenheter. Oavsett bakgrund så är det viktigt att vi på vår arbetsplats har gemensamma värderingar som utgör grunden för hur vi vill ses och uppfattas och för hur vi bemöter andra. När vi arbetar går vi in i en professionell roll där våra subjektiva värderingar inte färgar vårt möte med andra och där vi är öppna och mottagande för nya möten. Läs mer på deras Facebook.