Förtidsrösta på Mitt Möllan

Grunden i demokrati är att alla får lov att rösta. Men är det lika självklart för alla att använda sin röst?

Forskningen visar att jobb, utbildning, social status och i vilket område man bor i påverkar om man faktiskt röstar i valet. Valdeltagandet ökar dock genom konkreta påminnelser om valet, tillgänglighet och direkt kontakt. Det finns helt enkelt saker som faktiskt sänker trösklarna för att få fler att rösta, exempelvis förtidsröstning och så kallade demokratiambassadörer. Därför är vi så glada att man nu kan förtidsrösta på Mitt Möllan och att vi samarbetar med @tif.malmo som är ute och informerar och förklarar. Detta är extra viktigt för förstagångsväljarna.

I år samarbetar vi även med konstnären @jessicahallback som gjort årets pins. Efter lagd röst går man hem med en påminnelse om det viktigaste man gjort i år- valt sin framtid.