Fortsatt restriktioner på gallerior

Det är viktigt för oss att följa alla restriktioner som finns på plats för våra besökares och våra egen hälsa och säkerhet skull. Därför vill vi ta tillfället i akt och påminna om att det fortsatt finns restriktioner fram till den 29 september 2021.

Många lättnader har införts men flera åtgärder kvarstår för att stoppa smittspridningen av covid-19 viruset. Att hålla avstånd är fortfarande lika viktigt. Det är allas skyldighet att ta ansvar.

Tack för att du gör ditt bästa!

  • Följ instruktioner på skyltning för att hålla avstånd och undvika trängsel. Här hos oss på Mitt Möllan är det minst trängsel på vardagar 14-16 och på lördagar 15-16
  • Följ råden nedan kring att undvika att bli smittad och att smitta andra.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida