Karlsson Rixon / Spår av sårbar existens – ny utställning på Galleri Format

Karlsson Rixon undersöker hur identitet formas och utforskar det fotografiska mediets möjligheter att synliggöra och skapa gemenskap. Hens arbeten genomsyras av en lågmäld politisk aktivism som på ett respektfullt och metodiskt sätt uppmuntrar betraktaren att reflektera kring sin egen position. I Spår av sårbar existens visas två separata arbeten som båda skildrar platser där människor av olika anledningar slagit läger som tillflykt. Utställningen innehåller också en experimentell dokumentär av den Los Angeles-baserade filmaren Adele Horne.
Utställning: 
Pågår 28/4 – 17/6, 2018
Galleri Format, Claesgatan 8, Malmö 

Vernissage: 
27 april kl 17-20

Artist talk:
Karlsson Rixon i samtal med Anurada Vikram kl 18:00
Under vernissagekvällen har Karlsson Rixon ett öppet samtal med Anuradha Vikram som är skribent, curator och pedagog. Hon är idag konstnärlig ledare för 18th Street Art Center i Los Angeles och författare till Decolonizing Culture, a collection of seventeen essays that address questions of race and gender parity in contemporary art spaces som kom ut på Art Practical/Sming Sming Books 2017. 

Samtalet genomförs i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. 

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/252674591941882/
Mer om Galleri Format: 
Mer om konstnärerna: 
Karlsson Rixon (f. 1962) tillhör en generation som slog igenom under tidigt 1990-tal med idébaserat fotografi. Med feministiskt laddade bilder har hen bidragit till att fotografi blivit en självklar del i den svenska samtidskonsten. Hen var tidigare professor vid Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet och doktorerade i fotografisk gestaltning vid Akademin Valand 2016.

Adele Horne (f. 1969) skapar betraktande, essäistiska och experimentella filmer och videos. Hennes arbeten har visats internationellt på bland annat Museum of Modern Art’s Documentary Fortnight, the Rotterdam International Film Festival, 25 fps Festival, Courtisane, Morelia International Film Festival, Los Angeles FilmForum, och the Flaherty Film Seminar. Under 2005-2017 undervisade Horne i filmskapande vid California Institute of the Arts. Idag bor hon och är verksam i norra Kalifornien i USA.