Vernissage | Don’t Pass Me By på Galleri Format

Don´t Pass Me By är den femte årliga utställningen på Galleri Format av masterstudenterna i fotografi från Akademin Valand. Och denna gång har omständigheterna lett fram till ett gemensamt koncept, nämligen affischer.

Den långvariga tradition som denna speciella och ofta flyktiga form av kommunikation besitter har återbesökts i detta experimentella projekt.
Vilken relevans har denna uttrycksform i dagens digitala samhälle? Med sina direkta, demokratiska och ibland billiga attribut trivs affischen som format bland många andra etablerade uttrycksformer. Använd för politiska, kommersiella, konstnärliga eller rent informativa skäl – har affischformatet aldrig upphört att vara ett aktivt och spännande utrymme att erövra.
För att betona affischens lätthanterlighet och för att ta i akt vår nuvarande klimatsituation kommer därför hela utställningen att transporteras från Göteborg till Malmö som handbagage på tåg.

Malmö punkbandet Spader Kung kommer även spela på galleriet under vernissagekvällen.

Medverkande konstnärer: Monika Balu, Stefano Conti, Lars Dyrendom, Björn Engberg, Lotta Hammar, Ana Jarosz, Oskar Kardemark, Josef Kovac, Caitlin Littlewood, Theo Elias, Emma Sandström, Lauren Spencer

Vernissage 15 november kl 17-20
Utställningen pågår 15 november – 14 december

Galleri Format, Claesgatan 14 (granne till Mitt Möllan)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Opening 15 November 5-8 pm.
Exhibition runs 16 November – 14 December 2019.

Don´t Pass Me By is the 5th annual exhibition at Galleri Format by the MFA in Photography students from Akademin Valand and this time around the circumstances have developed into a common format, namely the concept of the poster. The long-standing tradition of this particular, and often ephemeral, form of communication has been re-visited in this experimental project. What relevancy does this space of expression have in the digital society of today? With it´s direct, democratic, and sometimes cheap attributes the poster format thrives somewhere in-between many other established forms of expression. Utilised for political, commercial, fine art or purely informational reasons – the poster format has never ceased being an active and thrilling space to conquer. In order to emphasise the easy-to-handle qualities of the poster and to act upon the current situation of climate change, the entire exhibition will be transported from Gothenburg to Malmö as carry-on-luggage on a train.

Malmö based punk band Spader Kung will also be performing live at the gallery during the opening.

Exhibiting artists: Monika Balu, Stefano Conti, Lars Dyrendom, Björn Engberg, Lotta Hammar, Ana Jarosz, Oskar Kardemark, Josef Kovac, Caitlin Littlewood, Theo Elias, Emma Sandström, Lauren Spencer

www.galleriformat.nu
https://akademinvaland.gu.se

Facebookevent