Malmö Pride – Glädje och politik

Med en festival som belyser HBTQIA-personer sätter Malmö Pride färg på Malmö sedan 1995. Malmö Pride är en ideell organisation baserad på Mitt Möllan vars huvudsyfte är att anordna festivalen. 
 
Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang.En bra pridefestival är en trygg, inspirerande och positiv miljö där det finns aktiviteter för alla. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan. 
 
Just nu har du möjlighet att anmäla ett eget ekipage i Paraden under Malmö Pride – hbtqia-festivalen i Malmö. Den går av stapeln Söndag 10 juni 2018 från Stortorget i Malmö. 

Anmäl dig via det här formuläret, senast 1 juni 2018. 
 
Och du, paraden är såklart öppen för alla!! 
 
 
Läs mer och anmäl dig till paraden här: 
http://malmopride.com/paradanmalan/

 
Läs mer om Malmö Pride:
Site: http://malmopride.com/
Fotograf: Andreas Paulsson