Restriktioner Mitt Möllan från 1 juni

Vad gäller på Mitt Möllan och andra köpcenter? I korthet.

Gallerior och köpcentrum: Ingen begränsning i maxantal personer i allmänna utrymmen.

Butiker: Fortsatt 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.

Foodcourt – gemensam serveringsyta: Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort. Max fyra personer per bord och minst en meters avstånd mellan sällskapen gäller. 

Foodcourt – öppettider: Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till klockan 22.30 (vi ser över vad Mitt Möllans öppettider blir).

Info från Kriskommunikation: Så ska avvecklingen av restriktionerna gå till

Regeringen har tagit fram en plan för hur den ska trappa ner de restriktioner som har införts under pandemin. Nedtrappningen ska ske stegvis och utifrån en preliminär tidsplan. Tidsplanen kan komma att ändras utifrån bedömningar av smittspridning, belastning på sjukvården och vaccinationsgrad i befolkningen.

Steg 1 – den 1 juni

  • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller bland annat gudstjänster, teaterföreställningar och fotbollsmatcher. 
  • Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till klockan 22.30. Max fyra personer per bord och minst en meters avstånd mellan sällskapen gäller fortfarande. 
  • Det är möjligt att delta i läger, cuper, matcher och idrottstävlingar i mindre skala. 
  • Motionslopp och liknande med högst 150 som deltar samtidigt kan genomföras. 
  • När det gäller privata träffar, fester och middagar rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortfarande umgänge med en mindre, nära krets. Fortfarande gäller max 8 personer vid privat fest i hyrd lokal. 
  • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Krav på smittskyddsåtgärder ligger kvar på den som ansvarar för verksamheten. 
  • Vuxna som studerar vid till exempel högskola, universitet, folkhögskola eller komvux kan stegvis återgå till undervisning på plats. 
  • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
  • Regleringen av gym-och sportanläggningar, badhus och handelsplatser m.m. med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. Maxantalet 500 personer, som gällt de största anläggningarna, ersätts med ett krav på en särskild riskbedömning. 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Så många deltagare får man vara vid olika sammankomster från 1 juni