Välkomna Kollektivet Marulk

Välkomna till huset Marulk, så fint att ha er här! 

Marulk är ett brokigt, fulfint skaparkollektiv med 6 aktiva medlemmar. Vi ägnar oss åt allt från klädsömnad till serietecknande och tror på att vi alltid har mer att lära av varandra. Som ett relativt nystartat kollektiv är vi fortfarande i uppstartsfas, men vi utforskar möjligheterna att skapa en plattform där vi kan bedriva aktivistiskt arbete genom skapandet – både inom kollektivet och i samarbete med andra. Marulk är partipolitiskt obundet men har en gemensam grund med utgångspunkt i intersektionell feminism och antirasism.

Marulkar: 
@sagosarx
@go.home.louie
@carroskonst
@amandaragnas
@dinogrrrrls
@louskapar

Instagram: @marulkmalmo